Declarație cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Prezentul site- FabricaDeTimpSiBani.ro- este operat de S.C.Confidenţial Servcom SRL, persoană juridică română, cu sediul în Oradea, B-dul Dacia, nr. 121, bl. B1, sc. E, et. 2, ap. 6, nr. ORC J05/4112/1994, CUI 6455559. Acesta este şi locul de unde se operează datele cu caracter personal. Această adresă va putea fi modificată oricând când interesele companiei o cer.

Protecţia datelor cu caracter personal se face în concordanţă cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor.

Site-ul FabricaDeTimpSiBani.ro este construit platforma WordPress şi folosește instrumentele de publicitate ale canalului de socializare Facebook. Site-ul și pagina business Facebook “Venituri passive pentru toate visele sunt interconectate ;I interdependente, ele lucrând integrat pentru Confidenţial Servcom SRL. Sistemul de plugin-uri folosit de WordPress este un sistem open source sau cu plată, la care se pot adăuga plugin-uri gratuite sau plătite, modificarea plugin-urilor folosite pe această platformă făcându-se oricând S.C.Confidenţial Servcom SRL consideră că este necesar, vizitatorul neavând absolut nicio posibilitate de opoziţie faţă de aceste modificări. În integrare cu cele două platforme este folosit Mailchimp sau Manychat pentru a prelua datele cu caracter personal, gradual, în funcţie de nivelul la care prospectul a ales să avanseze de-a lungul funnel-ului de vânzare.

Astfel în etapa de transformare a prospectului în lead (prospect care și-a lăsat măcar adresa de e-mail, eventual numele sau prenumele, cu scopul de a primi materialul gratuit, cunoscut în branșă ca lead-magnet) sunt necesare următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul.

Pentru persoanele care avansează la statutul de client sunt preluate şi prelucrate, în vederea întocmirii obligaţiilor legale legate de factură următoarele date cu caracter personal suplimentare: adresa de domiciliu sau sediul, după caz, seria şi numărul cărţii de identitate, iar acolo unde plata se face cu ajutorul cardului bancar, datele sunt prelucrate excusiv de operatorul bancar ales.

Site-ul FabricaDeTimpSiBani.ro foloseşte module în scop statistic, care identifică, utilizează și colectează IP-ul calculatorului sau dispozitivului cu care s-a vizionat site-ul, ţara corespunzătoare şi oraşul, secvenţa de cuvinte de căutare care l-au purtat pe prospect pe acest site, precum şi informaţii legate de gen, vârstă, naţionalitate, în măsura în care aceste date sunt disponibile. Aceste date sunt configurate și gestionate prin consola de administrare a WordPress. Aceste module sunt Google Search Console, Akismet Antispam, care fac o profilare a clientului pentru evitarea spam-urilor, asigurarea securității site-ului, dar și în scop de marketing, pentru a îmbunătăți experiența de cumpărare a clientului. De asemenea se vor folosi module specializate pentru plată, atât pentru plata în lei cât şi în valută.

Folosind instrumente de automatizare precum este Manychat sau Mailchimp in cadrul funnel- ului este păstrată direct pe acest server întreaga corespondenţă făcută prin chat, precum și numele, prenumele e-mail-ul şi telefonul.

Este posibil ca oricare din partenerii noştri să folosească cooki-uri pentru îmbunătăţirea propriului proces de marketing. Ne absolvim de orice acțiune directă a partenerilor noștri cu privire la aceste date, cum ar fi ștergerea, modificarea, folosirea neautorizată etc.

Pagina business Facebook foloseşte pixeli pentru urmărirea funnel- ului de vânzare, păstrează like-urile şi numără în scop statistic like-urile, share-urile şi comment-urile.

Continuarea procesului de achiziţie echivalează cu exprimarea acordului deplin pentru culegerea şi prelucrarea acestor date cu caracter personal,  accept fără de care suntem în imposibilitatea de a vă oferi vreun produs sau serviciu şi a întocmi documentele legale aferente.

Facem cuvenita subliniere că în cazul achiziţionării unui exemplar din e-book-ul “Recrutează pe pilot automat” clientul devine posesorul unei copii electronice a acestei lucrări, toate drepturile, incluzând dreptul de autor rămânând în proprietatea d-lui George Rîurel Bălan, dreptul de editare și distribuire fiind exclusiv a S.C. Confidenţial Servcom SRL din Oradea, cu datele de mai sus.

Achiziţionarea unei copii electronice după această operă nu dă dreptul clientului să multiplice şi si distribuie în niciun fel această operă şi nici măcar a unei părţi din ea.

Datele personale sunt păstrate pe site-ul care le colectează timp de 5 ani, perioadă după care ele vor fi şterse sau direct în ERP-ul S.C.Confidenţial Servcom SRL. Mutarea sediului societăţii atrage după sine modificarea corespunzătoare a locului unde sunt prelucrate aceste date cu caracter personal.

Clientul are dreptul să se informeze cu privire la datele lui personale şi să schimbe starea referitoare la aceste date.

De asemenea prin exprimarea acordului clientul înţelege că S.C.Confidenţial Servcom SRL va fi nevoit să transfere aceste date către serviciile de curierat public (tip Poşta Română etc.) sau privat (tip Urgent Cargus etc), sau electronică (tip Yahoo ori Gmail etc.) şi îşi exprimă acordul şi în acest sens, dar nu le va putea vinde.

Confidenţial Servcom SRL

adm. George Rîurel Bălan

Tel.0744-550719

e-mail: lerubalan@yahoo.com Oradea,11.06.2019                                    veriunea 1